Πλαίσια Μάθησης

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021
Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία ΚΚ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021
Β΄Λυκείου
Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Αρχαιογνωσία - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Αρχαιογνωσία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021