Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α΄ Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά - A' Τάξη: Ενότητες 6, 7, 8 15/05/2020
Αρχαία Ελληνικά - A' Τάξη 09/06/2020
B΄ Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά - Β' Τάξη: Ενότητες 5 και 6 15/05/2020
Αρχαία Ελληνικά - Β' Τάξη 09/06/2020
Γ΄ Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά - Γ' Τάξη: Ενότητες 4 και 5 15/05/2020
Αρχαία Ελληνικά - Γ' Τάξη 09/06/2020

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α΄ Λυκείου
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού - Θεματογραφία Α' Λυκείου 21/01/2021
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού - A' Τάξη 23/03/2020
Β΄ Λυκείου
Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης - Θεματογραφία Β' Λυκείου 21/01/2021
Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης - Β' Τάξη 23/03/2020
Γ΄ Λυκείου
Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης - Γ' Τάξη 23/03/2020