Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αρχαία Ελληνικά - A' Τάξη 26/06/2020
Αρχαία Ελληνικά - Β' Τάξη 26/03/2020
Αρχαία Ελληνικά - Γ' Τάξη 26/03/2020

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης- A' Τάξη 23/03/2020
Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης- Β' Τάξη 23/03/2020
Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης- Γ' Τάξη 23/03/2020